เทคนิค Salting out- Salting in

posted on 05 Sep 2008 19:56 by linjah

เทคนิค Salting out คือวิธีการแยกโปรตีนซึ่งละลายอยู่ในตัวทำละลาย โดยการเติมเกลืออนินทรีย์ที่มีความเข้มข้นสูง ๆ จนถึงสารละลายเกลืออิ่มตัว   เมื่อแรกโปรตีนละลายอยู่ในน้ำโมเลกุลของโปรตีนจะถูกล้อมรอบด้วยโมเลกุลของน้ำ  แต่เมื่อเติมเกลืออนินทรีย์ เช่น สารละลายโซเดียมคลอไรด์ หรือสารละลายแอมโมเนียมซัลเฟต อิ่มตัวลงไป โมเลกุลของน้ำก็จะเข้ามาล้อมรอบโมเลกุลของเกลืออนินทรีย์แทนโมเลกุลของโปรตีน จึงทำให้โปรตีนสามารถจับตัวกันเป็นก้อน หรือที่เรียกว่าการตกตะกอนออกมา พูดง่าย ๆ การทำ salting out ก็คือการลดความสามารถในการละลายของโปรตีนในน้ำนั่นเอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แต่ในทางกลับกัน โปรตีนกลับสามารถละลายได้ดีในสารละลายเกลือเจือจาง โดยจะเห็นได้ว่า เมื่อเราต้องการเตรียมสารละลายไข่ขาว 5 เปอร์เซ็นต์ เราต้องละลายไข่ขาว 5 มิลลิลิตร ในสารละลายเกลือโซเดียมคลอไรด์เจือจาง 95 มิลลิลิตร เทคนิคการละลายไข่ขาว (หรือโปรตีน) ในสารละลายเกลือเจือจางนี้ว่า Salting in

แสดงได้ดังภาพนี้ค่ะ

  

 จากภาพ จะเห็นเมื่อความเข้มข้นของสารละลายเกลือต่ำ โปรตีนสามารถละลายได้ดี (ด้านซ้ายของกราฟ)  และเติมเกลือลงไปมากขึ้น ความเข้มของสารละลายเกลือมากขึ้นความสามารถในการละลายของโปรตีนจะน้อยลง (ด้านขวาของกราฟ)

 

(ขอบคุณภาพประกอบจาก http://web.siumed.edu/~bbartholomew/images/protein_methods/salting_out_high_salt_conc.gif www.lsbu.ac.uk/water/hofmeist.html )

การทำ salting out ในการสกัดแยกชั้นอินทรีย์และชั้นน้ำ

ในเทคนิคการสกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ โดยใช้กรวยแยก ยกตัวอย่างเช่น การสกัดกรดบิวทิริกที่ละลายอยู่ในน้ำด้วยอีเทอร์ เมื่อเราเขย่ามาก ๆ อีเทอร์จะแตกออกเป็นฝอยเล็ก ๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนไอออนของกรดบิวทิริกสู่ชั้นน้ำ หลังจากนั้นจึงตั้งให้แยกชั้น แต่เพราะหยดเล็ก ๆ ของอีเทอร์ไม่สามารถรวมตัวกันได้เพราะมีโมเลกุลของน้ำล้อมรอบอยู่ เราจึงต้องเติมเกลืออนินทรีย์ลงไปเพื่อให้เกลือได้แย่งโมเลกุลของน้ำที่ล้อมรอบหยดเล็ก ๆ ของอีเทอร์มาล้อมรอบโมเลกุลของเกลือแทน หยดเล็ก ๆ ของอีเทอร์จึงสามารถรวมตัวกันได้ จึงเกิดการแยกชั้นของชั้นน้ำและชั้นอีเทอร์ได้ การทำแบบนี้ก็เรียกว่า Salting out เหมือนกัน

Comment

Comment:

Tweet

sad smile

#8 By (125.27.112.222|125.27.112.222) on 2014-11-25 10:02

Hot!

#7 By Linda----> on 2014-04-15 12:40

ขอบคุนค่ะconfused smile

#6 By MEW (223.207.159.73) on 2011-07-07 09:39

ขอบคุนมาก ๆ ค่ะbig smile big smile big smile

#5 By (125.27.124.97) on 2010-08-28 15:58

ดีค่ะbig smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile embarrassed surprised smile wink double wink cry big smile

#4 By ก้อย (61.7.183.223) on 2010-06-12 22:08

ขอบคุณมากครับ

#3 By GunUltimateID (58.9.82.47) on 2009-11-30 18:43

thank you so much to Knowledge

#2 By 23 (202.69.139.194) on 2009-07-12 14:56

ดีจังเรยค่ะ

กะลังสนใจเรื่องนี้อยู่พอดีเรย

ขอบคุณนะค่ะ

#1 By kwang (161.200.255.162) on 2009-03-29 17:02