นักวิทยาศาสตร์ตรวจพบว่า พืชพันธุ์ต่างๆ พากันหนีอุณหภูมิโลกร้อน ด้วยการปีนขึ้นไปอยู่ตามที่สูงๆ ขึ้น อย่างเช่น บางชนิดหนีขึ้นไปตามที่สูงเฉลี่ยแล้วเป็นอัตราระยะความสูง ทศวรรษละหลายเมตร วารสาร“วิทยาศาสตร์” เปิดเผยว่า คณะนักวิทยาศาสตร์ของศาสตราจารย์เลอนัวร์ นักนิเวศวิทยาสถาบัน อะโกรปารีสเทค ของฝรั่งเศส ได้พบจากการศึกษาพืชพันธุ์ ในป่า 171 ชนิด ตามทิวเขาทางภาคตะวันตกของยุโรป ว่า ยิ่งเป็นพืชพันธุ์ที่มีขนาดเล็ก ซึ่งมีวงรอบอายุสั้น จะยิ่งอพยพได้เร็วขึ้น “นับเป็นครั้งแรกที่พบว่าความปรวนแปรของอากาศ มีอิทธิพลอย่างสำคัญกับพืชพันธุ์ ระหว่างช่วงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิกว้างๆ ในรอบศตวรรษที่แล้ว” รายงานการศึกษากล่าวต่อไปว่า “ในบรรดาพืชพันธุ์ 171 อย่าง เกือบทุกชนิดต่างพากันหนีขึ้นไปตามที่สูงขึ้น เพื่อให้ได้รับอุณหภูมิที่จำเป็นกับการเจริญเติบโตของตน” คณะนักวิทยาศาสตร์ได้เสนอความเห็นว่า ควรจะมีการศึกษาให้มากขึ้น เพราะจำเป็นที่จะต้องเข้าใจ ในปริมาณของความเปลี่ยนแปลงนี้โดยเต็มที่ ถึงจะประเมินถึงผลที่มีต่อระบบนิเวศในอนาคตระยะไกลๆได้.

Comment

Comment:

Tweet