Google

ฟอร์ติเน็ต ผู้บุกเบิกและผู้ให้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบ multi-threat security ชั้นนำ  ประกาศ 10 อันดับไวรัสประจำเดือนเมษายน 2008 มาพร้อมกับวันเมษาโกหก (April Fools Day) และโทรจันแฝงในเกมส์ออนไลน์ มุ่งโจมตีประเทศในแถบเอเชีย เช่น จีน, ฮ่องกง, อินเดีย, ญี่ปุ่น, เกาหลีและไต้หวัน โดยโทรจันมาในรูปของ 2 เกมส์ คือOnLineGamesEncPK.fam!tr.pws และ OnLineGames.SIN ส่งความแรงโดดขึ้นมามากถึง 15 และ 31 เท่าตามลำดับ และอยู่ในอันดับที่ 6 และ 7 ใน 10 อันดับประจำเดือน เมษายน นอกจากนี้ Mutant.CVไวรัสในตระกูล Cutwail เข้ามาเป็นอันดับ 2 ประจำเดือนนี่เป็นข้อสังเกตุแรกที่เห็นได้ชัดพร้อมกับการแอบแฝงมากับ screen-saver วัน April Fools Day ที่ส่งไปยังผู้รับจำนวนมาก

ทีม FortiGuard Global Security Research รายงานที่รวบรวมจาก FortiGate อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยแบบหลายระดับทั่วโลก รายงานพฤติกรรมมัลแวร์อื่นๆที่ตรวจพบในเดือนเมษายนนี้ พบว่า

·        80% ของOnLineGamesEncPK.fam!tr.pws มุ่งโจมตีไต้หวัน 20% ที่เหลือกระจายไปยัง ญี่ปุ่น 7.1%สหรัฐอเมริกา 1.9% อินเดีย1.7% แม็กซิโก 1.1% รวมทั้งประเทศอื่นๆ

·        OnLineGames.SIN ส่งผลกระทบกับประเทศในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะใน จีน  มีความรุนแรงถึง 80% ที่เหลือกระจายไปยัง ญี่ปุ่น 7.6% ฮ่องกง 4.6% ไต้หวัน 2.3% เกาหลี 1% และในประเทศอื่นๆ

·        นอกจากนี้วิธีการเข้าโจมตีอย่างรุนแรง เริ่มจากในหนึ่งประเทศเพื่อเป็นเมล็ดพันธ์ในการแพร่กระจายโทรจัน บนเกมส์ ออนไลน์ โดยใช้ภาษาถิ่น เช่นภาษาจีน เป็นตัวช่วยในการเข้าโจมตี

·        Mutant.CVเริ่มแพร่ความรุนแรงในวัน April Fools Day ด้วยการมุ่งประเด็นการโจมตีไปที่ตัวเทศกาล ในขณะที่โทรจันจะส่งความรุนแรงออกมาทุกวันตลอดทั้งเดือน

 สำหรับ 10 อันดับของภัยคุกคามเรียงตามลำดับรุนแรงสุดไปจนน้อยสุด

  • อันดับแรกได้แก่  W32/Netsky!similar               
  • อันดับ 2 ได้แก่ W32/Mutant.CV!tr.dldr
  • อันดับ 3  HTML/Iframe_CID!exploit
  • อันดับ 4 W32/Pushdo.EV!tr.dldr  
  • อันดับ 5 W32/Virut.A 
  • อันดับ 6 W32/OnLineGamesEncPK.fam!tr.  
  • อันดับ 7 W32/OnLineGames.SIN!tr.pws  
  • อันดับ 8 W32/MyTob.BH.fam@mm
  • อันดับ 9 W32/Small.FQS!tr.dldr
  • อันดับ 10 W32/MyTob.FR@mm          

**************************************************************

Make money online  Computer&Download software  Solar energy Lose weight

Comment

Comment:

Tweet