๑. เพราะไม่พูดใส่ร้ายใคร

๒. เพราะถามฟังความก่อนตัดสิน

๓. เพราะคิดเสียก่อนจึงพูด

๔. เพราะอดกลั้นต่อผู้อื่น

๕. เพราะอดพูดในเวลาโกรธ

๖. เพราะขอโทษเมื่อทำผิด

๗. เพราะไม่ฟังคำคนนินทา

๘. เพราะได้กรุณาต่อคนที่อับจน

๙. เพราะไม่หลงเชื่อข่าวร้าย

๑๐. เพราะเป็นมิตรที่ดีต่อทุกคน

จาก มรดกคำสอนพระพุทธเจ้าหลวง

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

Lawyers
Lawyers Counter

Comment

Comment:

Tweet

22% of the Smooth Run Plus Calming formula consists of joint support ingredients. Glucosamine sulfate, msm, yucca extract and ascorbic acid, blended with our

proprietary probiotic delivery system enable optimum assimilation of these key ingredients, producing optimum results.

#2 By ghd limited edition (205.209.143.61) on 2011-02-09 15:34

อนุโมทนาด้วยครับผม

#1 By Victoireboy on 2008-04-16 16:30