ตะปูที่มีเกลียว (Spiral) ถูกประดิษฐ์ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 15 เพื่อใช้กับปืน เสื้อเกราะและนาฬิกา แต่ก็เป็นเรื่องแปลกที่ไม่มีใครสามารถไขตะปูเกลียวออกได้ จนกระทั่งอีก 300 ปีต่อมา เมื่อมีการคิดค้นไขควงขึ้นใช้

ตะปูเกลียวมิได้ทำขึ้นโดยเครื่องจักร จนกระทั่งปี ค.ศ. 1760 แต่เดิมเกลียวที่อยู่บนตัวตะปูจะต้องถูกตะใบให้เป็นร่องเกลียวด้วยมือคนมันคงเป็นงานที่ลำบากยากเย็นเอาการทีเดียว

Comment

Comment:

Tweet