เอิร์ล ดิ๊กสัน (Earl Dickson) ได้คิดค้นพลาสเตอร์ขึ้นสำหรับภรรยาของเขา ซึ่งมักถูกมีดบาดขณะทำอาหาร เขาทำพลาสเตอร์โดยการติดเศษผ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงบนเทปเหนียว และเด็บไว้อย่างดี เพื่อมิให้กาวแห้งเสียก่อน เมื่อใดที่ภรรยาของเขาถูกมีดบาด เธอก็วิ่งไปหยิบเทปนั้นใสปิดแผลได้ทันที

Comment

Comment:

Tweet