ภาษาที่ตายแล้ว

posted on 05 Apr 2008 17:43 by linjah in General
ภาษาที่ตายแล้วคือ ภาษาที่ไม่มีใครใช้พูดกันอีกต่อไป เมื่อสองพันปีมาแล้ว ชาวโรมันพูดคุยกันด้วยภาษาละติน (Latin) แม้ว่าปัจจุบันยังมีการสอนภาษาละตินตามโรงเรียนต่าง ๆ อยู่ แต่มันก็อมิได้เป็นภาษาพูดของใครอีกต่อไป เราจึงเรียกมันว่า ภาษาที่ตายแล้ว

Comment

Comment:

Tweet