กำเนิดรุ้งกินน้ำ

posted on 04 Apr 2008 11:15 by linjah in General
แม้ว่าแสงแดดจะดูเป็นสีขาว แต่แท้ที่จริงแล้วแสงประกอบด้วยสีต่าง ๆ กันเป็นจำนวนมาก ระหว่างที่ฝนตกเป็นละอองเล็ก ๆ แสงแดดจะส่องผ่านละอองฝนเม็ดเล็ก ๆ เหล่านี้ หยดน้ำจะทำให้แสงเกิดการกระจายสีต่าง ๆ ของมันออกมา สีเหล่านี้มักเกิดเรียงตามลำดับเสมอ ซึ่งเด็ก ๆ เราก็เคยท่องจนขึ้นใจ นั่นคือ ม่วง คราม นำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง  รุ้งกินน้ำที่มีสีสวยสดใสก็ปรากฏบนท้องฟ้าด้วยประการละฉะนี้

Comment

Comment:

Tweet