คำถามนี้ง่าย ๆ เกิดกับเราทุกวันแต่จะมีใครเคยตั้งคำถามนี้หรือเปล่า ร่างการของเราคายความร้อนออกมาเสมอ เมื่อร่างกายของเราเปียกน้ำ ความร้อนจากร่างกายก็จะทำให้น้ำบางส่วนที่เกาะอยู่บนผิวหนังกลายเป็นไอนำ การเปลี่ยนจากของเหลวกลายเป็นไอนี้เรียกว่า การระเหย (Evaporation) เรารู้สึกหนาวสั่นหลังจากอาบน้ำก็เพราะการระเหยของน้ำ ซึ่งได้ใช้ความร้อนจากร่างกายของเรานั่นเอง

Comment

Comment:

Tweet

confused smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile

#4 By (61.7.170.30) on 2008-07-02 13:30

confused smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile

#2 By (61.7.170.30) on 2008-07-02 13:30

confused smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile

#3 By (61.7.170.30) on 2008-07-02 13:30

confused smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile

#1 By (61.7.170.30) on 2008-07-02 13:30